De vetafscheider, verplicht voor horecaprofessionals.

de vetafscheider is verplicht voor horecaprofessionals: restaurants, traiteurs, slagers, delicatessenzaken, bakkers, enz., die niet over een ander middel voor afvalwaterbehandeling beschikken. in feite mag vet afvalwater niet rechtstreeks in de riolering worden geloosd, maar moet het worden voorbehandeld met een vetafscheider, ingegraven of op pootjes. deze vetafscheider is in het algemeen geïnstalleerd onder de gootsteen.

volgens het artikel 29-2 van de hygiënevoorschriften betreffende het afvoeren van vettig afvalwater in de openbare riolering:“is het verboden om op directe wijze of via de afvoerbuizen van gebouwen, enige materie al dan niet vast, vloeibaar of in de vorm van gas, die een direct of indirect gevaar zou kunnen vormen voor het uitvoerend personeel dat onderzoeks- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert,in de openbare nutsvoorzieningen af te voeren, wat beschadiging of hinderen van het correct functioneren van deze voorzieningen betekent. »

onze vetafscheiders ten opzichte van de regelgeving.

aangepast aan de regelgeving bieden onze bagt® vetafscheiders bescherming van het rioleringsnetwerk en afvalwaterzuiveringsinstallaties. de bagt®n-modellen zijn in overeenstemming met de afkeuringsnorm en1825 "maat 1". onze vetafscheiders kunnen gebruikt worden in elke professionele voedingsindustrie die vette afvalstoffen wil afscheiden uit het afvalwater van de afwas, van vaatwasmachines, van ovens, van braadroosters, enz.

recyclingvan de vette afvalstoffen

het verzamelde vet wordt opgeslagen in een vat dat ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inzameling van gho, gebruikte huishoudelijk oliën. deze vette afvalstoffen zullen namelijk, na verwerking, de productie van biobrandstoffen mogelijk maken. voor meer informatie over gho: http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/cadre-reglementaire-huiles-alimentaires-usagees.

mogelijke subsidies voor de verplichte vetafscheider.

ubsidies kunnen worden toegekend door de kamers van koophandel en nijverheid of de wateragentschappen voor de aankoop en installatie van onze vetafscheiders. ze zijn beschikbaar voor onze modellen met grote capaciteit, de BAGT Compact, BAGT 80N, BAGT 200N et BAGT 400N. neem contact op met deze organisaties om te weten te komen of u in aanmerking komt voor deze subsidies.

de verplichte vetafscheider en de reglementering

bij gebrek aan een ander middel om het vethoudende afvalwater te behandelen, is een vetafscheider verplicht om te voldoen aan de franse wetgeving. om aan deze behoefte te voldoen, bieden we ons assortiment bagt®-vetafscheiders aanom onder de gootsteen te plaatsen. om meer te weten te komen overde vette afvalstoffen en hun verwerking, kunt u de webpagina van het cci paris île-de-france raadplegen http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets/dechets-non-dangereux/cadre-reglementaire-dechets-graisseux.